Half mei 2021 werden de lokale actieplannen per gevangenis ingediend bij de Gemengde Commissie. Deze plannen kaderen binnen het overkoepelende strategisch plan voor hulp en dienstverlening aan gedetineerden (2020-2025), kortweg STRAP, en omschrijven de doelstellingen en acties per gevangenis tot eind 2023.

Elk beleidsteam in de respectievelijke gevangenissen maakte een eigen plan van aanpak om aan dit kader te voldoen. Ook op de structurele partners, waaronder De Rode Antraciet, werd een beroep gedaan om het plan mee vorm te geven. Intussen werden de plannen goedgekeurd en staan we samen met alle partners in voor de uitvoering van de verschillende geformuleerde acties.

Vanuit onze specifieke werking rond sport en cultuur, focussen we hierbij op:

 • Participatie van gedetineerden aan het sport- en cultuuraanbod met het oog op competentie-bevordering;
 • Ontwikkeling pilootprojecten rond sociaal-sportieve praktijken in detentie met verbinding buiten de muren na detentie;
 • Expertisedeling en ontsluiting van de resultaten van pilootprojecten rond sociaal-sportieve praktijken met het oog op responsabilisering en sensibilisering;
 • Culturele activiteiten via de bibliotheekwerking.

Een aantal concrete acties die we -als trekker of betrokken partner- de komende jaren zullen realiseren:

 • In de gevangenis van Brugge organiseren we Pecha Kucha-voorstellingen voor iedereen die in de gevangenis werkt. Op die manier bevorderen we netwerking en kennisdeling tussen alle medewerkers van justitie en de Vlaamse partners over thema’s die te maken hebben met hun werk. Op termijn onderzoeken we of iets vergelijkbaars voor en door gedetineerden mogelijk is;
 • In de gevangenis van Gent laten we gedetineerden mee instaan voor de uitbouw en ondersteuning/begeleiding van het sportaanbod via het opzetten en opvolgen van een structurele werking met sportfatiken;
 • In de gevangenis van Wortel zal geëxperimenteerd worden met het videokanaal en de mogelijkheden die dit biedt voor zowel aanbod als communicatie;
 • In de gevangenis van Antwerpen worden de mogelijkheden verkend om (ex-)gedetineerden duurzaam toe te leiden naar een zinvolle vrijetijdsbesteding (sport-en cultuuraanbod) in de samenleving. Dit kadert binnen het Erasmus+-project ‘Sports in Prison, a Plan for he Future’ dat we samen met 5 Europese partnerorganisaties hebben opgezet;
 • In de gevangenis van Sint-Gillis zetten we partnerschappen op met externen (o.a. Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden Sint-Gillis) met het oog op het uitbouwen van een aanbod binnen de muren dat buiten kan verdergezet worden;
 • Op de vrouwenafdeling van de gevangenis van Hasselt begeleidt onze sport- en cultuurfunctionaris een participatief proces met de gedetineerden in kader van de uitbouw van het nieuwe regime.
 • In de gevangenis van Hoogstraten breiden we op de vrouwenafdeling het aanbod aan structurele sportactiviteiten uit. Dat doen we in samenspraak met de doelgroep zelf. 
 • In de gevangenis van Turnhout zetten we samen met het domein Welzijn in op participatie via meerdere kleinschalige initiatieven waarbij gedetineerden worden betrokken bij de organisatie en uitwerking van aanbod. We mikken hierbij op jaarlijks minimaal 1 activiteit waar participatie van gedetineerden centraal staat.

Bekijk je graag de lokale actieplannen in detail?

Je vindt ze via deze link: https://departementwvg.be/welzijn-en-samenleving-hulp-en-dienstverlening-aan-gedetineerden