Na de intensieve training voor de race tegen ‘Team Justice’, hadden de renners van The Breakaway nood aan een nieuw ‘koersdoel’. Welk doel, dat bepalen ze de komende maanden zelf. Zeker is dat hun sportieve ambities voor de eerste keer wetenschappelijk onderbouwd zullen zijn, met dank aan de professionele begeleiding door Sportsolid.  

Sportsolid is een Brugs bedrijfje dat gespecialiseerd is in de begeleiding van duuratleten. Aan de hand van inspanningstests geven zij trainingsadvies op maat, maken trainingsschema’s op en volgen deze ook op in functie van de vooropgestelde doelstellingen. De partner bij uitstek dus om de renners in Oudenaarde de nodige support te geven.

Heather Loontjens, sport- en cultuurfunctionaris in de gevangenis van Oudenaarde:

De bal is eigenlijk heel toevallig aan het rollen gegaan. Dit voorjaar sprak ik over ons project ‘The Breakaway’ op de HOWEST inspiratieavond over digitaal fietsen. Daar maakte ik kennis met Christoph Verkruysse van Sportsolid, zelf een fervent ‘Zwifter’ en bondscoach van de Belgische Zwift-ploeg voor het WK eSports. Uit ons gesprek bleek dat hij onze doelgroep zeer genegen is en zo kwamen we uiteindelijk tot een samenwerking voor onze renners in de gevangenis. Leuke anekdote: de beambte die de virtuele race won voor Team Justice werd ook door Sportsolid begeleid!

Inspanningstests als nulmeting

In september kwam Sportsolid naar de gevangenis van Oudenaarde voor de inspanningstests. 6 gedetineerden ondergingen een lactaattest en kregen vervolgens een testverslag met de resultaten, een overzicht van hun aandachts- en sterke punten en trainingsadvies in functie van de doelstellingen.

Heather Loontjens:

De mannen waren zeer vereerd dat die energie in hen werd gestoken. Ze waren bovendien gefascineerd door alle data van de lactaattesten. Tijdens de tests zelf zijn ze ook zeer diep gegaan, dat was nodig om een juist beeld te krijgen van hun conditie.

Deze eerste testen worden beschouwd als een nulmeting en worden doorheen het traject nog een paar keer herhaald om de evolutie te meten. Momenteel trainen de renners aan zeer lage wattages – een rustig tempo – om een basis te leggen voor zware prestaties. Voor de meesten van hen een frustrerende opdracht omdat ze gewend zijn voluit te gaan in de training.

Bezoek van de trainer

Wellicht kan het eerste bezoek van de Sportsolid-trainer in oktober wat van deze frustraties wegnemen door de aanpak opnieuw te duiden met ‘harde’ data. Hij volgt het hele traject sporttechnisch op en voorziet de deelnemers van professioneel advies en begeleiding. Na de eerste check komt hij om de zes tot acht weken langs om te horen wat goed ging, wat moeilijk was en om te kijken waar eventueel bijgestuurd moet worden.

In samenspraak met de trainer worden ook tussentijdse trainingsdoelen vastgelegd en om de spirit erin te houden zullen regelmatig wedstrijdjes op Zwift gereden worden.

Heather Loontjens:

Koersen binnen de gevangenismuren bestaat al langer, zeker hier in Oudenaarde kent het al een lange traditie. Daarom is het belangrijk om de renners te blijven uitdagen en regelmatig nieuwe doelen voorop te stellen. Dit keer gebeurt dat dus met wetenschappelijke onderbouwing en in overleg met de renners zelf. Zo leren ze om op lange termijn ergens naar toe te werken en de nodige discipline aan de dag te leggen om zich te houden aan strakke trainingsschema’s.

Het is dus nog even uitkijken naar het uiteindelijke ‘grotere’ doel van de renners, maar op dit moment lijkt de weg ernaartoe minstens even belangrijk. En met Sportsolid als enthousiaste partner zitten ze alvast op het juiste schema om er een geslaagd traject van te maken:

We kregen de kans om mee te werken aan een boeiend project. In samenwerking met de gevangenis van Oudenaarde en De Rode Antraciet deden we testen van 6 gedetineerden en krijgen ze een planning om zich voor te bereiden op een virtueel fietsevent. De motivatie is alvast groot. – FB-pagina Sportsolid

Meer info over Sportsolid en het project The Breakaway vind je via onderstaande links:

Sportsolid
The Breakaway – e-cycling in de gevangenis van Oudenaarde
The Breakaway vs Team Justice