Afgelopen voorjaar was het uitkijken naar de studiedag ‘Groen & detentie’, georganiseerd door Terra-therapeutica. Prille bevindingen in Vlaanderen tonen aan dat tuinieren en groenbeleving in gevangenissen een goedkope praktijk vormen met veel potentieel op vlak van geestelijk en lichamelijk welzijn en de ontwikkeling van beroepsvaardigheden. 

Door corona kon de studiedag helaas niet doorgaan, maar de vzw diende samen met BOS+ en ontwerpbureau Fris in het Landschap alvast een projectvoorstel in dat aandacht vraagt voor de kwalitatieve vergroening van penitentiaire centra en de belangrijke sociale, ecologische en gezondheidsvoordelen die hieruit voortkomen. Met een inspiratiegids voor gevangenisbesturen willen ze praktische handvaten bieden om die vergroening te realiseren.

Het projectvoorstel werd opgepikt door de Vlaamse Bouwmeester. Met het BWMSTR 020 label wil deze vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk, en zo ongevraagd onderzoek ondersteunen in zijn prille beginfase. De laureaten krijgen een bescheiden budget om hun project verder uit te werken tot een dossier dat het ingang kan doen vinden bij beleidsmakers en administraties.

Het projectvoorstel vind je via onderstaande link: 

vlaamsbouwmeester.be

De inspiratiegids kan je hieronder downloaden:

Publicatie ‘groen & detentie’

Indien de omstandigheden het toelaten zal de studiedag alsnog doorgaan op 26 november 2020. Wij tekenen alvast present!