(c) Hilde Braet

BREEDBEELD vzw is het steunpunt voor iedereen in Vlaanderen die op niet-professionele manier bezig is met fotografie, film of mediakunst. Met het onderzoekstraject ‘ALL-IN’ rond inclusie richt de vzw zich tot verschillende groepen en deelnemers voor wie fotografie, film en kunstbeoefening in het algemeen nieuw of minder toegankelijk zijn. Hiervoor werken ze samen met organisaties die een specifieke expertise hebben rond een bepaalde doelgroep. Zo kwam BREEDBEELD vzw bij onze werking terecht om een fotoproject met gedetineerden op te zetten.

In de gevangenis van Gent werd het project ‘Collage. Vertellen met beelden’ gelanceerd. Een groep vrouwelijke gedetineerden ging acht woensdagnamiddagen creatief aan de slag met beelden en fotografie onder begeleiding van fotografe Hilde Braet en co-begeleidster Laure Delmeire. Vanuit BREEDBEELD vzw volgde Cindy Peeters dit traject op.

Lees hier het interview met Hilde, Laure en Cindy dat verscheen in ons Jaarverslag 2021

Voor het volledige Jaarverslag, klik hier.