In de gevangenis van Leuven Centraal repeteert een rockband drie keer per week in de muziekkelder, onder begeleiding van professioneel muzikant Daan Geysen. Naast zijn steun en toeverlaat als bandcoach kunnen de muzikanten ook rekenen op de support én de zangstem van organisatieondersteuner Anne Verbraeken. Samen traden ze al op tijdens het jaarlijkse toonmoment van het zangatelier, ter gelegenheid van Moederdag en op het  Summerbreakfestival. We hoorden Daan uit over het voorbije cursusjaar 2021-2022 en vroegen aan functionaris Sabine De Bock wat haar rol is in dit initiatief.

 

Daan Geysen (c) Faber Mahieu

Daan: “De eerste weken waren zeer aftastend, een heterogene groep aan muzikanten werd samengebracht om samen een uniek project op te starten. De individuele verschillen van de muzikanten uitten zich zowel in hun niveau als in hun stijl en smaak. Ook de combinatie van instrumenten was niet onmiddellijk evident. Een overschot aan vocalisten, gitaristen en bassisten zorgde ervoor dat bepaalde muzikanten zich moesten omscholen.”

Grote drive om te repeteren én te presteren

Daan: “Een heftige coronaperiode zorgde er bovendien voor dat het proces na een paar sessies al volledig stillag voor enkele maanden. Na nieuwjaar konden we gelukkig stilaan terug opstarten. Een volwaardige band begon zich te ontwikkelen, voornamelijk gebaseerd op zelfgeschreven nummers, aangevuld met covers gekozen door de verschillende leden van de band.”

“De drive om zo veel mogelijk te repeteren en zo goed mogelijk te presteren was al snel duidelijk. De vooruitgang na elke sessie was daardoor opvallend, de nummers waren vaak al volledig afgewerkt weken voor een optreden.”

Onderlinge spanningen als deel van het proces

Daan: “Naast alle positiviteit en enthousiasme waren er af en toe ook wel spanningen. Omwille van smaakverschillen of uiteenlopende meningen. Soms ook door individuele problemen of persoonlijke spanningen tussen bepaalde leden, uitvergroot door de benauwde omgeving en de zorgen die het leven in detentie met zich meebrengt. Het verlaten van een sessie uit frustratie was een zeldzame keer deel van het proces.“

Organisatieondersteuner Anne Verbraeken

Sabine: “Op zulke momenten komt mijn rol als functionaris van De Rode Antraciet vooral neer op het mee stimuleren van de muzikanten en tussenkomen bij conflicten. In ‘normale’ omstandigheden gaat het eerder over faciliteren, organiseren, begeleiding van de bandcoach en het draagvlak bij directie en personeel vergroten. En vanuit De Rode Antraciet financieren we ook een stukje mee in de nodige muziekapparatuur.

Bron van zingeving

Daan: “Uiteindelijk bleef een sterke kern over die elke week gemotiveerd en voorbereid aanwezig was. De enthousiaste toewijding aan hun muziek naar aanloop van een concert was altijd zeer mooi om te zien en belooft veel moois voor de komende cursusjaren. Het viel me op dat er telkens een aanzienlijke groei is in het zelfvertrouwen van de verschillende leden. Hun uitzonderlijke overgave is voor mij een belangrijk bewijs dat musiceren in een detentiecontext een belangrijke bron van zingeving is voor de gedetineerden.”