In juni 2022 werden we gecontacteerd door Engage4 i.v.m. Connected Learning. Dit programma slaat de brug tussen bedrijven en vzw’s via korte samenwerkingsprojecten. Alle betrokkenen zetten de eigen kennis en expertise in om een uitdaging van de vzw te helpen oplossen. Voor de gevangenis van Wortel dienden we een project in voor de ontwikkeling van een planningstool.

Doel van deze nieuwe tool is om onze planning van activiteiten, lokalen en deelnemers efficiënter en meer overzichtelijk te laten verlopen. In eerste instantie werden we gekoppeld aan Isabel Groep, door omstandigheden werden we in een latere fase gelinkt aan het bedrijf Cubis/Lytix. Tijdens vijf halve dagen werkte onze functionaris in de gevangenis van Wortel samen met Ilja, Yoren en Wiebe van Cubis/Lytix. Kennis en ervaring werd uitgewisseld terwijl een concrete oplossing werd uitgewerkt voor de uitdaging die we hadden voorgelegd.

Op 15 december stelden we in Boom het resultaat voor de gevangenis Wortel voor op het boeiende slotevent van dit project, samen met de andere 12 teams die met een non-profit organisatie samenwerkten.

De samenwerking met medewerkers van een bedrijf leverde voor ons niet alleen de uitwerking van een nieuwe planningstool en een fijne samenwerking op, maar ook andere inzichten in oplossingsgericht denken.

Wat de medewerkers van Cubis/Lytix ervan vonden? “Heel leerrijk en inspirerend om dit project in een uitdagende omgeving tot een goed einde te brengen.”

Engage4 is intussen gestart met de voorbereiding van een nieuwe editie van het Connected Learning programma, deze keer voor voorjaar 2023 in regio Vlaams-Brabant en Brussel. Wie weet zit er volgend jaar dus wel een nieuwe samenwerking in met gevangenissen uit die regio’s?

Meer info: Engage4 | Connected Learning