In nr. 162 van FATIK, het Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, verscheen het artikel ‘Mens sana in corpore sano, ook in de gevangenis? Een onderzoek naar sport en psychische gezondheid in detentie’ door Helena Verhelle, Tine Vertommen & Luc Robert.

Het onderzoek werd opgezet in samenwerking met De Rode Antraciet vzw. Zowel sportende als niet-sportende gedetineerden werden bevraagd aan de hand van de BSI – 53 zelfrapportagelijst. Zo kon de relatie tussen sport en psychische klachten in detentie tegen het licht gehouden worden. Het onderzoek toont aan dat er een verband terug te vinden is tussen de frequentie van sporten en de psychische gezondheid van gedetineerden. Ondanks enkele belangrijke beperkingen, biedt dit onderzoek een eerste aanzet om dieper in te gaan op dit verband. Het artikel besluit met de formulering van enkele aanbevelingen. Lees het volledige artikel via deze link.
Meer info over de Liga voor Mensenrechten en het tijdschrift FATIK vind je hier.