Vast aanbod

In elke gevangenis is er een beperkt vast aanbod aan sport- en beweegactiviteiten. Bijvoorbeeld fitness, volleybal, atletiek, basketbal, tafeltennis, dans of voetbal.
De federale basiswet gevangeniswezen en rechtspositie gedetineerden, stelt daartoe onderstaand recht voor elke gedetineerde:

Art. 79.
§ 1. De gedetineerde heeft recht op lichamelijke oefeningen en sport gedurende ten minste twee uren in de week en recht op een dagelijkse wandeling of een andere recreatieve activiteit van minstens één uur in de buitenlucht.
§ 2. Behoudens de door of krachtens deze wet bepaalde uitzonderingen heeft hij het recht aan gemeenschappelijke ontspanningsactiviteiten deel te nemen gedurende de uren die in het huishoudelijk reglement worden bepaald.

Geen enkele gevangenis in Vlaanderen of Brussel waarborgt momenteel dit recht. Samen met de gevangenis en externe partners zetten we echter stappen  voorwaarts.

2017-07-03T12:08:53+00:00