Mail Art | Een kunstproject tussen gedetineerden en burgers via briefwisseling

De lockdown in onze samenleving heeft op iedere burger in ons land een effect gehad. De culturele wereld lag stil. Tentoonstellingen konden niet doorgaan, de cinema’s waren leeg, theatergezelschappen konden niet meer optreden voor een publiek. Ook in de gevangenissen lag alles stil. Gedetineerden werden nog meer dan anders opgesloten in hun cel. Geen bezoek, geen sport, geen vormingen. De tijd ging tergend traag voorbij.  Ook het tweewekelijkse teken- en schilderatelier kon niet meer doorgaan.

Deze situatie inspireerde ons om op een andere wijze te denken. We willen ook in deze moeilijke tijden gedetineerden stimuleren om hun creativiteit te uiten en aan zelfontplooiing te doen. Bijkomend willen we gedetineerden en burgers, buiten de muren van de gevangenis, verbinden.

Zo ontstond het idee om een kunstproject via briefwisseling te realiseren. Het project is een samenwerking tussen De Rode Antraciet vzw, Vormingplus Limburg, CAW Limburg, Gevangenis Hasselt met de steun van De Koning Boudewijnstichting.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Deelnemers maken kunst via briefwisseling. Ieder kunstwerk bestaat uit een kaartje dat is opgedeeld in zes vakjes. Elk kaartje heeft een ander thema. Het is aan de deelnemers om telkens 1 vakje artistiek te bewerken. Je kan o.a. tekenen, schilderen, een collage maken, … Laat je fantasie de vrije loop!
Opgelet: het kunstwerk moet in het vakje passen en moet je kunnen terugsturen in een enveloppe.

Nadat je het kunstwerk hebt teruggestuurd mag je via de post een volgend kunstwerk, met een ander thema verwachten. Een deelnemer zal 10 keer een kunstwerk ontvangen en 10 keer het kunstwerk terugzenden.

Resultaten

Wanneer alle kunstwerken klaar zijn nodigen we alle deelnemers, zowel burgers en gedetineerden, uit in de gevangenis om de werken te komen bewonderen op een kleine tentoonstelling. Natuurlijk zal dit afhankelijk zijn van de evolutie van de corona-maatregelen.

Praktisch

Er is ruimte voor 25 burgers en 25 gedetineerden om deel te nemen aan dit project.
Deelnemen is gratis, maar we verwachten wel dat je zelf het kunstwerk steeds terugstuurt naar ons. Het kunstwerk is in A5 formaat en wordt liefst naar ons teruggezonden in een enveloppe van A5 formaat. Dit moet telkens met een postzegel nr.2 op de enveloppe.
Als het voor jou moeilijk is om dit zelf te voorzien, neem dan gerust contact op met ina.arts@vormingplus.be of 0476 46 01 07

De briefwisseling gebeurt via een tussenpersoon. Zowel de deelnemende burgers als de deelnemende gedetineerden sturen het kunstwerk naar de cultuurfunctionaris van gevangenis Hasselt. Zij zorgt voor de verdere verzending. Er zullen dus geen persoonlijke gegevens tussen burgers en gedetineerden worden uitgewisseld.

Wil je graag deelnemen?

Je kan je inschrijven tot en met vrijdag 19 juli 2020 via een mailtje aan nele.vanderstraeten@derodeantraciet.be
Vermeld in het mailtje dat je graag wil deelnemen aan het project en bezorg ons je naam, adres en telefoonnummer zodat we vlot contact met je kunnen opnemen.

Bijkomende vragen?

Heb je bijkomende vragen over dit project dan kan je altijd contact opnemen met Ina Arts, medewerkster Vormingplus Limburg op het nummer 0476 46 01 07 of ina.arts@vormingplus.be of via een mailtje naar Nele Vanderstraeten, cultuurfunctionaris in gevangenis Hasselt vanuit De Rode Antraciet vzw op nele.vanderstraeten@derodeantraciet.be

2020-06-29T12:11:18+00:00